กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 3/7/2560

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาอันจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดโครงการฯดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code