กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2 30/6/2560

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูน และนายธงชัย ณานวังศะ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อระดมความคิดเห็นทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกองค์กร/ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน นอกจากนี้ การจัดโครงการฯดังกล่าวจะมีกำหนดจัดขึ้นอีกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code