ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 – 19.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม  ณ บริเวณหาดทรายขาวสยามชัย ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code