ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม รวม 7 แห่ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวปัทมา ไข่งาม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม รวม 7 แห่ง ดังนี้
1. ร้านเสริมสวยนิดา ตำบลโคกพระเจดีย์
2. ซี.เจ เอ็กซ์เพรส สาขาโคกพระ ตำบลโคกพระเจดีย์
3. ฟ้าใส นวดเพื่อสุขภาพ ตำบลพะเนียด
4. ร้านเสริมสวยมินตราบิวตี้ ตำบลพะเนียด
5. ร้านเสริมสวยเจ๊มาลี ตำบลพะเนียด
6. ร้านเสริมสวย ชาร์มมิ่ง บิ้วตี้ แอนด์ สปา ตำบลพะเนียด

7. ซี.เจ เอ็กซ์เพรส สาขาห้วยตะโก ตำบลพะเนียด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code