โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม” เดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนครปฐมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม” ณ โรงเรียนวัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้จัดบูธแจกแผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ และการติดต่อราชการกรมบังคับคดี พร้อมรับปรึกษาปัญหากฎหมาย ปัญหาการบังคับคดีและกฎหมายทั่วไป เช่น กู้ยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ให้กับผู้มาเยี่ยมบูธด้วย โดยมีนายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code