ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินภาค 7 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินภาค 7 ครั้งที่ 4/2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพูนศักดิ์ อุทกภาชน์ อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นประธานอนุกรรมการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code