อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 3/7/2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ภายใต้โครงการ [อ่านต่อ]

กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation 3/7/2560

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation โดยมีนางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ บรรณาธิการบริหาร [อ่านต่อ]

กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 3/7/2560

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได [อ่านต่อ]

กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2 30/6/2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏ [อ่านต่อ]