ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 – 19.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามป [อ่านต่อ]

ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม รวม 7 แห่ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวปัทมา ไข่งาม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงา [อ่านต่อ]

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม” เดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนครปฐมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วย [อ่านต่อ]

ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศจังหวัดนครปฐม รวม 7 แห่ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นายเจริญศักดิ์ กลั่นประชา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ พร [อ่านต่อ]

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินภาค 7 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินภาค 7 ครั้งที่ 4/2563 ณ โรงแร [อ่านต่อ]