วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ [อ่านต่อ]

ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราการกระทรวงยุติธรรม ได้มาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [อ่านต่อ]

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมsandbox กลุ่มที่7 ในวันที่15 มิถุนายน2562

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมร่วมกับ  1.ธนาคารออมสิน 2.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3.ธนาคารซิตี้แบงก์ 4.บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด(มหาชน)  5.บริษัทซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง(ประเทศไ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนางสาวนภสรสุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เป็น [อ่านต่อ]

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมะสวนะประจำปีงบประมาณ2562 (ครั้งที่6)

วันที่ 10 มิถุนายน2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุนิดา บุรินทร์กุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมโครงก [อ่านต่อ]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงิน แล [อ่านต่อ]