กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2 30/6/2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏ [อ่านต่อ]