สภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่  [อ่านต่อ]

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวนภสร สุ่มทองผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดี กลุ่มจังหวัดที่ 7(Sandbox) [อ่านต่อ]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) พร้อมด้ [อ่านต่อ]

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) มอบหมาย [อ่านต่อ]

พิธีทำบุญตักบาตร พร้อมถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) พร้อมด้ [อ่านต่อ]

กิจกรรมบริจาคโลหิต”จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต”จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื [อ่านต่อ]