ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2564 นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายเจริญศักดิ์ กลั่นประชา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบัง [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้ นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน [อ่านต่อ]

สร้างการรับรู้ให้กับปชช.กรณีที่กระทรวงยุติธรรม จะเข้ามาสร้างอาคารบูรณาการในบริเวณดังกล่าว

วันนี้เวลา 8.30 นาฬิกา นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ [อ่านต่อ]

คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 – 09.00 นาฬิกา นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตาม [อ่านต่อ]

การติดต่อราชการภายในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จะเปิดทำการขายทอดตลาดตามกำหนดนัด จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในสำนักงานบังค [อ่านต่อ]