ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามชุมชนอำเภอพุทธมณฑล รวม 4 แห่ง

วันที่ 14 มกราคม เวลา 9.30 – 11.30 นาฬิกา นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะ [อ่านต่อ]

ประชุมกับคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันการเกิดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคหวิด 19)

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะคณะทำงานตรวจติดตาม การปฎิบัติตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดนครปฐม ตามมาต [อ่านต่อ]

งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)       ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้ [อ่านต่อ]

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 มกราคม 2564 นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและจุดบร [อ่านต่อ]

โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ 2564 ในวันที่  25 ธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ 2564 ในวันที่  25 ธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมีนางสาวสุ [อ่านต่อ]