กิจกรรมสภากาแฟของสำนักงาน ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม เพื่อทบทวนระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ พร้อมรับฟังปัญหา เหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานและร่ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายปิยะ สวนเวียง ตำแหน่งนิติกร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาก [อ่านต่อ]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระบาทสม [อ่านต่อ]

ประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู์อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7 ณ ห้องประชุมเวลาดี 3 โรงแรม ณ เวลา อ.เมือ [อ่านต่อ]

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ นิติกรชำนาญการและเจ้าหน้าที่โครงการจังหวัดนครป [อ่านต่อ]

สภากาแฟของสำนักงาน ครั้งที่ 2
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์   เพื่อทบทวนระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ พร้อมรับฟังปัญหา เหตุขัดข้องในการปฏิบั [อ่านต่อ]