ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานลงพื้นที่ออกตรวจติดตามชุมชนอำเภอนครชัยศรี รวม 5 ตำบล

วันที่ 4  มิถุนายน 2563 เวลา 14.30- 17.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามปร [อ่านต่อ]

มอบหมายจากจังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของด้านการดำรงชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน หรือยับยั้งจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 3 มิถุนายน 63 เวลา 13.30 น.นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของด้านการดำรงชีพให้ผู้ไ [อ่านต่อ]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม [อ่านต่อ]

กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาก [อ่านต่อ]

งดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศาลจังหวัดนครปฐม,ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม งดการขายทอดตล [อ่านต่อ]