ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 09.00 นาฬิกา นานสุรชาติ อินทร์เถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. [อ่านต่อ]

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 6.30 นาฬิกา นางสาวสุนิดา บุรินทร์กุล นิติกรชำนาญการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมพิธีวางพานพุ่ม เนื่ [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ ฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ ฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวจุฑารัตน์ อนุรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวาย [อ่านต่อ]