ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 1)

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันการเงิน รวม 9 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี่

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดน่าน)

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ร่วมกับ กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 14 ก.ค. 61 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กยศ. จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 7 ก.ค. 61 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องณัฐพงษ์ ๑ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ ต.ลำภู