ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ สถาบันการเงิน และบริษัทฯ 4 แห่ง

กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด และบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด  จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 8 ก.ย. 61 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในงาน Thailand Social Expo 2018

กรมบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้้งที่ 2)

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันการเงิน รวม 6 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 11 ส.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี่