มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดย กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่

กรมบังคับคดีจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นบังคับคดีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้

กรมบังคับคดีจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นบังคับคดีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้   ผู้ประสบอุทกภัยที่ประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมบังคับคดี ร่วมกับ สถาบันการเงิน 18 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว หน่วยงานรัฐ

อินโทรกราฟฟิก เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี คืออะไร ?

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 02 887 5072,  02 887 5085 หรือส่งคำร้องทางโทรสารหมายเลข 02 881 4816 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด  จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี