อินโทรกราฟฟิก เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี คืออะไร ?

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 02 887 5072,  02 887 5085 หรือส่งคำร้องทางโทรสารหมายเลข 02 881 4816 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ

ไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมบังคับคดี เปิดช่องทางไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้ กรมบังคับคดีได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ สถาบันการเงิน และบริษัทฯ 4 แห่ง

กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด และบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในงาน Thailand Social Expo 2018

กรมบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้้งที่ 2)

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันการเงิน รวม 6 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 11 ส.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี่