โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้้งที่ 2)

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันการเงิน รวม 6 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 11 ส.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี่

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 1)

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันการเงิน รวม 9 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี่

วันนี้ (28 ธันวาคม 2559) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดี เข้าประชุมหารือร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 28/12/2559

วันนี้ (28 ธันวาคม 2559) เวลา 14.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง

กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) จัดงาน ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เจรจายุติคดี ด้วยเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ 11/6/2559

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) จัดงาน ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เจรจายุติคดี ด้วยเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ