ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดย กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่

กรมบังคับคดีจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นบังคับคดีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้

กรมบังคับคดีจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นบังคับคดีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้   ผู้ประสบอุทกภัยที่ประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมบังคับคดี ร่วมกับ สถาบันการเงิน 18 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว หน่วยงานรัฐ

อินโทรกราฟฟิก เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี คืออะไร ?

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 02 887 5072,  02 887 5085 หรือส่งคำร้องทางโทรสารหมายเลข 02 881 4816 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ

ไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมบังคับคดี เปิดช่องทางไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้ กรมบังคับคดีได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม