ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องณัฐพงษ์ ๑ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ ต.ลำภู

เชิญชวนลูกหนี้ตามคำพิพากษาเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด