ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 27 เมษายน

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร

อบรมเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน

กรมบังคับคดี กำหนดจัดอบรมเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ให้แก่ลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และประชาชนผู้สนใจ  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดย กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่

กรมบังคับคดีจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นบังคับคดีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้

กรมบังคับคดีจัดการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นบังคับคดีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้   ผู้ประสบอุทกภัยที่ประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี