ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0 2887 9078-9 Email : lepa@led.mail.go.th / led60.led60@gmail.com