กรมบังคับคดี โดยสถาบันพัฒนาการบังคับคดี

      ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 2  โดยมีกำหนดการจัดโครงการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย
     – ผู้แทนสถาบันการเงิน

     – ศาลยุติธรรม
     – หน่วยงานราชการ
     – ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     – สำนักงานกฎหมายและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม  2566 เป็นต้นไป ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 100 ที่นั่ง 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ www.led.go.th 

**ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการฯ นี้มาก่อน)
**เฉพาะผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนแล้วต้องเข้าอบรม เนื่องจากมีจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี  
โทร. 02 887 5078 – 9 
Email: lepa@led.mail.go.th 

กำหนดการ รุ่นที่ 2