จองห้องพักโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

           สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กำหนดจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  

           เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอแจ้งว่าหากผู้เข้ารับการอบรมท่านใด มีความประสงค์เข้าพักโรงแรมรอยัลริเวอร์ รายละเอียดห้องพัก

  • Superior Room มีหน้าต่าง วิวเมือง ไม่มีระเบียง คืนละ 1,400 บาท พร้อมอาหารเช้า
  • Premier Room วิวแม่น้ำ มีระเบียง คืนละ 1,600 บาท พร้อมอาหารเช้า

เงื่อนไขการเข้าพัก

  1. เวลาสำหรับเช็คอิน (Check-in) 14.00 น. เป็นต้นไป หากต้องการมาก่อนเวลา กรุณาแจ้งทางโรงแรมล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก
  2. เวลาสำหรับเช็คเอาท์ (Check-out) ไม่เกิน 12.00 น. หากต้องการออกหลังเวลา กรุณาแจ้งทางโรงแรมล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก
  3. ห้องพักทั้งหมดเป็นห้องปลอดบุหรี่
  4. ห้องพัก 1 ห้อง สามารถเสริมเตียงได้เพียงห้องละ 1 เตียงเท่านั้น
  5. โปรดชำระเงินค่าห้องพักจำนวน 1 คืน เพื่อเป็นการยืนยันการจอง (รายละเอียดการและวิธีการชำระเงินสามารถตรวจสอบได้ทาง E-mail ที่ให้ไว้)
  6. หากท่านได้ทำการจองห้องพักไว้แล้ว และมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือ ยกเลิกการเข้าพัก โปรดแจ้งโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางโรงแรมจะไม่คืนเงินค่าห้องพักให้ในทุกกรณี
  7. หากมีข้อมูลต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-422-9222  

ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรมสามารเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๕