ประกาศผู้มีรายชื่ออบรมการใช้งานระบบการยื่นคำร้องด้านการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Filing) เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการยื่นคำร้องอื่นๆ สำหรับคู่ความและประชาชนทั่วไปทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

ประกาศรายชื่อกำหนดการอบรมคู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ อ่านรายละเอียด..

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี (IELC)

      สถาบันพัฒนาการบังคับคดีจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (Intensive English Learning Course for LED Staff in 2020 – IELC 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..

โครงการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน รุ่นที่ 7

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี จัดโครงการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยกำหนดจัดโครงการฯในส่วนกลาง จำนวน 1 รุ่น และส่วนภูมิภาค จำนวน 6 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนรุ่นละ อ่านรายละเอียด..

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      วันนี้ (26 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” อ่านรายละเอียด..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี” รุ่นที่ 6

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 โรงแรมดีวารี พัทยา จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี” รุ่นที่ 5

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี” รุ่นที่ 4

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 โรงแรมแคนทารี จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี” รุ่นที่ 3

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี” รุ่นที่ 2

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดอยุธยา อ่านรายละเอียด..

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และ พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) รุ่นที่ 2

29 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด..

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ประกาศเลื่อน

การจัดอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 3 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

การรับสมัครเข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด


อ่านต่อ >