โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (Intensive English Learning Course for LED Staff in 2020 – IELC 2020)

      สถาบันพัฒนาการบังคับคดีจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (Intensive English Learning Course for LED Staff in 2020 – IELC 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      วันนี้ (26 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” อ่านรายละเอียด..

25-26 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาการบังคับคดี เข้าร่วมจัดบูธเปิดตัวสถาบันฯ ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (International Conference on Civil Judgment Enforcement under a Disruptive Technology)

25-26 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาการบังคับคดี เข้าร่วมจัดบูธเปิดตัวสถาบันฯ ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (International Conference on Civil อ่านรายละเอียด..

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”

กรมบังคับคดีจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” จากผู้ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 36 คน กับ 55 ผลงาน ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..

ข่าวสารและกิจกรรม