กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก

 achariya.b achariya.b  20 มกราคม 2566  0 Comments on ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 นางสาวกาญจนา หัสดี  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบงา…

อ่านต่อ... ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

 achariya.b achariya.b  16 มกราคม 2566  0 Comments on ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 นางสาวกาญจนา หัสดี  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบงาน…

อ่านต่อ... ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ “เพื่อนสอนเพื่อน”

 achariya.b achariya.b  11 มกราคม 2566  0 Comments on โครงการ “เพื่อนสอนเพื่อน”

วันที่ 6 มกราคม 2566  กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดโครงการ “เพื่อนสอนเพื่อน”  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เมื่อพบเจอปัญหาจากการปฏิบั…

อ่านต่อ... โครงการ “เพื่อนสอนเพื่อน”