“นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 4
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร กิจกรรมเรียนรู้วิธีสร้างสุขเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง “นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 4 วัน [อ่านต่อ…]

กิจกรรมไหว้พระทำบุญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

“นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร กิจกรรมเรียนรู้วิธีสร้างสุขเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง “นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 3 วัน [อ่านต่อ…]

กิจกรรมไหว้พระทำบุญ จังหวัดนครนายก วันที่ 31 มีนาคม 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 เมษายน 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 28 เมษายน 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

“นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

การดำเนินโครงสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร  กิจกรรมเรียนรู้วิธีสร้างสุขเพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง “นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 2 วันพุธที [อ่านต่อ…]