กองบริหารทรัพยากรบุคกล จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ
วันที่ 7 มีนาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคกล จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ จำนวน 6 ครั้ง     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/wPwOAyX1Hw7Swh1F3

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 4

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2. คุณสมบั [อ่านต่อ…]