โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562 กรมบังคับคดี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562 กรมบังคับคดี จากสถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง คชสาร 6 ชั้น 2 อาคา [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM) (ส่วนภูมิภาค)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM) (ส่วนภูมิภาค)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบประเมิณผลปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมิณผลปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM) การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยง [อ่านต่อ…]

ประเด็นถามตอบจากโครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ประเด็นถามตอบจากโครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox 1.คำถาม ผ้าม่านกันแสงของ สบจ.เชียงใหม่ สามารถจัดซื้อได้หรือไม [อ่านต่อ…]