ตรวจสุขภาพประจำปี2565 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวจสุขภาพและแจ้งผล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) วันที่ 24 และ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมบังคับคดี fake jordan [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์)
วันที่ 23 มีนาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 (ในร [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุเป็นข้าราชการตามตำแหน่ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุเป็นข้าราชการตามตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (5 อัตรา) เรียก ลำดับที่ 160 – 164 สำ [อ่านต่อ…]

ประชุมเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานในหน่วยงานของกรมบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานคดี สำนักงานศาลยุติธรรม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

วันนี้ เวลา 14.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการประชุมเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานในหน่วยงานของกรมบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ที่จะเ [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดอบรมสร้างผู้นำต้นแบบตามโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดอบรมสร้างผู้นำต้นแบบตามโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดอบรมโค [อ่านต่อ…]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2565”
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2565” กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ [อ่านต่อ…]

สวัสดิการสงเคราะห์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการสงเคราะห์ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการกรมบังคับคดี