โครงการ”เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox ครั้งที่1″
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการ”เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox ครั้งที่1″ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิการยน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุร [อ่านต่อ…]

กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมบังคับคดียินดีต้อนรับ นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมบังคับคดี ยินดีต้อนรับ นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019”
วันที่ 18 กันยายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019”

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2
วันที่ 4 กันยายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 25 สิงหาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561  

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดสุพรรบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จังหวัดสุพรรบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน