รายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(ประกาศขึ้นฯ ลงวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๒ หมดอายุบัญชี ณ วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๔)