บัญชีพนักงานราชการ

(ประกาศขึ้นบัญชีฯ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 หมดอายุบัญชี ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564)