บัญชีพนักงานราชการ

  • แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน (ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)

(ประกาศขึ้นบัญชีฯ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 หมดอายุบัญชี ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564)