กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ศิลปะการเคลื่อนไหวแบบสากล”

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

30 ชั่วโมง เวลา 16.30 – 18.30 นาฬิกา

เรียน 30 ชั่วโมง (วันพุธ) ณ ห้อง VIP

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ