การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

3.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

5. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน QR Code

ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02-881-4819

รองรับการใช้งาน Google Chrome และ Firefox เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code