การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม”ความดีที่อยากทำ”

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดี ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติตามเพื่อจัดทำ”ความดีที่อยากทำ” ในหัวข้อตามนี้

1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุสำนักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2.มีจิตอาสาบริการและทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code