การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม”ปัญหาที่อยากแก้”

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดี ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติตามเพื่อจัดทำ”ปัญหาที่อยากแก้” ในหัวข้อตามนี้ 

1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุสำนักงาน

2.การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code