ประกาศเจตนารมณ์วันที่ 18-2-65 เพื่อให้คนในกองทราบและปฎิบัติตาม

มีการแจ้งประกาศเจตนารมณ์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากร วัฒธรรม ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในกองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code