กิจกรรมวันสงกรานต์ กองบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคลร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 นำโดย นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคบคดีจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันสรงน้ําพระเพื่อเป็นสิริมงคล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code