โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ด้วยอธิบดีกรมบังคับคดีได้อนุมัติโครงการวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าของชาติ โดยมีกำหนดปลูกต้นไม้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณตึกอสีติพรรษและทางเดินเชื่อมระหว่างตึกกรมบังคับคดีและตึก 25 ปี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code