กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้อผ้า CSR มูลนิธิวัดสวนแก้ว

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิสวนแก้ว
วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6 และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เป็นผู้แทนมอบเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรกรมบังคับคดีผู้เข้าร่วม “โครงการบริจาคเสื้อเพื่อสังคม” โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสวนแก้วเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทยต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code