กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้ผ้า CSR มูลนิธิหลวงตาน้อย

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิหลวงตาน้อย
วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3 และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เป็นผู้แทนมอบเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรกรมบังคับคดีผู้เข้าร่วม “โครงการบริจาคเสื้อเพื่อสังคม” โดยมีนายจรัล รีดเชื่อน เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อยเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เพื่อนำไปมอบแก่ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ทั้งนี้ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทยต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code