กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันนี้ (18 กันยายน 2562) อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายให้นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 พร้อมด้วยนางสาวตุลธร ทรงศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เป็นผู้แทนเดินทางไปมอบเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรกรมบังคับคดีผู้เข้าร่วม “โครงการบริจาคเสื้อเพื่อสังคม” โดยมีนางชุติมา สายแสงจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึก สก.ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในงานตลาดนัดสุขภาพ และมอบรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทยต่อไป

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code