โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562 กรมบังคับคดี

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562 กรมบังคับคดี

จากสถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ณ ห้อง คชสาร 6 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code