กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM) (ส่วนภูมิภาค)

กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM) (ส่วนภูมิภาค)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code