การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบประเมิณผลปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ระบบประเมิณผลปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการความรู้ (KM)

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code