โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรในส่วนกลาง

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรในส่วนกลาง
วันที่ 27 เมษายน 2562
ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code