แบบประเมินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล จังหวัดสงขลา

แบบประเมินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 8

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล จังหวัดสงขลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code