โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 4

กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 4

ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

20 มกราคม 2562

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code