กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 6  โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 6 

โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย

แนวทางปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารการคลังและพัสดุ

แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code