กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 3

กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” ครั้งที่ 3

โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 ธ.ค. 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย

แนวทางปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารการคลังและพัสดุ

แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code