กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2561

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร

“กิจกรรมทำบุญไหว้พระ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code