แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

http://sub.led.go.th/hrled/wp-content/uploads/2018/05/clipboard-1.png

https://goo.gl/forms/SzSdVEq7xGys5OOU2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code