ประมวลคำถาม – คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประมวลคำถาม-คำตอบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code