ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตามประกาศกรมบังคับคดี ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อของผู้สมัคร และระเบียบในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ป [อ่านต่อ…]

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 1

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี Cosplay Boutique League of Legends Déguisements Genshin [อ่านต่อ…]

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 4

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงิน [อ่านต่อ…]