แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://goo.gl/forms/SzSdVEq7xGys5OOU2

กองบริหารทรัพยากรบุคกล จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ
วันที่ 7 มีนาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคกล จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ จำนวน 6 ครั้ง     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/wPwOAyX1Hw7Swh1F3