สวัสดิการสงเคราะห์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการสงเคราะห์ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการกรมบังคับคดี スーパーコピーブランド靴 着荷払い ス [อ่านต่อ…]

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี nike air max günstig nike schuhe günsti [อ่านต่อ…]

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงิน [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดอบรมสร้างผู้นำต้นแบบตามโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดอบรมสร้างผู้นำต้นแบบตามโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดอบรมโค [อ่านต่อ…]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2565”
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2565” กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ [อ่านต่อ…]

รางวัลสำนักงานใสสะอาด ประจำปี 2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

รางวัลสำนักงานใสสะอาด ประจำปี 2564 มอบให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 着荷払い 着荷払い 着荷払い スーパーコピーブランド時計 スーパーコピーブランド

ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตรวจสุขภาพและแจ้งผล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) วันที่ [อ่านต่อ…]

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรมบังคับคดีกรณีประสบอุทกภัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรมบังคับคดีกรณีประสบอุทกภัย แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ แบบสำรวจข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกรณีประสบอุทกภั [อ่านต่อ…]

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และ ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
วันที่ 27 กันยายน 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และ ทางไกลผ่านสื่ [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2564” รุ่นที่ 2
วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัค [อ่านต่อ…]