การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 4

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคด [อ่านต่อ…]

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี

โครงการจัดการ”องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข”
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการจัดการ”องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดจัดโครงการ”องค์ความรู้และประสบกา [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดี ได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดี ได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธ [อ่านต่อ…]

ตรวงสุขภาพโดยโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วันที่ 18 กันยายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวงสุขภาพโดยโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห [อ่านต่อ…]

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรงเชิงรุก รุ่นที่ 2
วันที่ 18 กันยายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5 รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง [อ่านต่อ…]

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

  ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรงเชิงรุก รุ่นที่ 1
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5 รุ่นที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง [อ่านต่อ…]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2563”
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2563” วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. [อ่านต่อ…]