การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2. คุณสมบั [อ่านต่อ…]

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://goo.gl/forms/SzSdVEq7xGys5OOU2

กิจกรรมไหว้พระทำบุญ จังหวัดนครนายก วันที่ 31 มีนาคม 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 เมษายน 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 28 เมษายน 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

“นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

การดำเนินโครงสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร  กิจกรรมเรียนรู้วิธีสร้างสุขเพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง “นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” รุ่นที่ 2 วันพุธที [อ่านต่อ…]

กองบริหารทรัพยากรบุคกล จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ
วันที่ 7 มีนาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคกล จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ จำนวน 6 ครั้ง   “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง [อ่านต่อ…]