สวัสดิการสงเคราะห์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการสงเคราะห์ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการกรมบังคับคดี

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี nike air max günstig IWC Replica Panera [อ่านต่อ…]

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 2

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงิน [อ่านต่อ…]

กิจกรรม 3 มิติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

องค์กรมีการจัดกิจกรรม ใน 3 มิติ ได้แก่ 1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 2. การใช้ปิ่นโตและแก้วน้ำของตนเอง 3. รณรงค์ส่งเสริมการสวมชุดผ้าไทย

การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม”ความดีที่อยากทำ”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดี ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติตามเพื่อจัดทำ”ความดีที่อยากทำ” ในหัวข้อตามนี้ 1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุสำนักง [อ่านต่อ…]

การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม”ปัญหาที่อยากแก้”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดี ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติตามเพื่อจัดทำ”ปัญหาที่อยากแก้” ในหัวข้อตามนี้  1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุสำนัก [อ่านต่อ…]

ประกาศเจตนารมณ์วันที่ 18-2-65 เพื่อให้คนในกองทราบและปฎิบัติตาม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

มีการแจ้งประกาศเจตนารมณ์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากร วัฒธรรม ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในกองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบในวันที่ [อ่านต่อ…]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจ [อ่านต่อ…]

กิจกรรมวันสงกรานต์ กองบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565
วันที่ 12 เมษายน 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคลร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 นำโดย นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคบคดีจังหว [อ่านต่อ…]

ตรวจสุขภาพประจำปี2565 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวจสุขภาพและแจ้งผล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) วันที่ 24 และ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมบังคับคดี