การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 9

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคด [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 (วันที่ 3)
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ธานี ชั้น 1 วันที่ 23 [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 (วันที่ 2)
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ธานี ชั้น 1 วันที่ 22 [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ธานี ชั้น 1 วันที่ 21 [อ่านต่อ…]

ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตรวจสุขภาพและแจ้งผล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) วันที่ [อ่านต่อ…]

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี

โครงการจัดการ”องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข”
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการจัดการ”องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดจัดโครงการ”องค์ความรู้และประสบกา [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดี ได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดี ได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธ [อ่านต่อ…]

ตรวงสุขภาพโดยโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วันที่ 18 กันยายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวงสุขภาพโดยโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห [อ่านต่อ…]