การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี 2. กา [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2564” รุ่นที่ 2
วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัค [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 (วันที่ 3)
วันที่ 16 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 วันท [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)
วันที่ 16 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 วันท [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)
วันที่ 11 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 วันท [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดี จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวินัย คุณธรรม จริยธรรม” และหัวข้อ “หลักสูตรจิตอาสา 904” ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุค [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานราชการตามตำแหน่ง
วันที่ 22 มกราคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุเป็นข้าราชการตามตำแหน่ง ดังนี้  – ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (5 อัตรา) ลำดับที่ 160 – 164 และสำ [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 (วันที่ 3)
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ธานี ชั้น 1 วันที่ 23 [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 (วันที่ 2)
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ธานี ชั้น 1 วันที่ 22 [อ่านต่อ…]