การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 4

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2. คุณสมบัติทั่วไปข [อ่านต่อ…]

กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้อผ้า CSR มูลนิธิวัดสวนแก้ว
วันที่ 19 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิสวนแก้ว วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาววิณินทร [อ่านต่อ…]

กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้ผ้า CSR มูลนิธิหลวงตาน้อย
วันที่ 19 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิหลวงตาน้อย วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวนภัสว [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 18 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันนี้ (18 กันยายน 2562) อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายให้นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกอง [อ่านต่อ…]

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562 กรมบังคับคดี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562 กรมบังคับคดี จากสถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง คชสาร 6 ชั้น 2 อาคา [อ่านต่อ…]