นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพูมบัณฑิต  ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ โดย [อ่านต่อ…]

สบจ.ชุมพรและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 0

วันที่  14 กุมภาพันธ์  2561  นายพูมบัณฑิต  ผิวสอาด  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ร่วมจัดรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อสร้างการรับรู้ทางกฎหมายด้านการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ณ สถานี อสมท. 90.75 MHz  เวลา 13.00-14.00 นาฬิก [อ่านต่อ…]

นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม  2561  นายพูมบัณฑิต  ผิวสอาด  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุต [อ่านต่อ…]

นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน 24 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายพูมบัณฑิต  ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ โด [อ่านต่อ…]