ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สบจ.พะเยา สาขาเชียงคำ 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงความจงรักภ [อ่านต่อ…]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สบจ.พะเยา สาขาเชียงคำ 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภัคดีแ [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เรื่อง งดการขายทอดตลาดในเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สบจ.พะเยา สาขาเชียงคำ 0

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เรื่อง งดการขายทอดตลาดในเดือนพฤษภาคม 2563